Miljö Policy - .: BudTaxi - När Brått Lönar Sig :.

Go to content

Main menu:

Miljö Policy

Företaget

MILJÖPOLICY


Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att på ett effektivt sätt förbättra miljön. I alla delar inom företaget ska hänsyn tas till miljön.Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB har idag inte någon miljöcertifiering. Vår målsättning är dock att vi i möjligaste mån skall leva upp till de kriterier som ställs för att erhålla "Bra Miljöval".
Företaget ska vid införskaffande av nya inventarier och varor, i möjligaste mån ta hänsyn till miljöpåverkan.
Ingemar Berglund Taxi är även medlemmar i Svenska Taxiförbundet. Se utdrag Svenska Taxiförbundets miljö och transportkvalitetspolicy.
Företaget har även valt att vid införskaffandet av nya fordon, främst välja biogas, eller bränslesnåla dieselfordon.


Vi använder oss endast av billeverantörer och verkstäder som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och som kan påvisa detta arbete. Möller bil i Uppsala där alla bolagets fordon införskaffas och erhåller service är certifierade enligt både ISO9001 och ISO14001.
Vi använder oss även av tvätthall med oljeavskiljare och miljövänliga avfettningsmedel.

Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB ska aktivt arbeta för

  • Öka kunskapen kring miljöfrågor hos de anställda och ge dem möjlighet att ta med miljöaspekter i arbetsuppgifterna. Detta bland annat genom utbildning i Eco-driving

  • Att prioritera de varor och tjänster som gynnar miljön framför andra.

  • Se miljöförbättrande som en långsiktig investering.

  • I övrigt leva upp till gällande krav och lagstiftning.

  • Att alla anställda ska ta del av företagets policy.

  • Utbildas efter behov inom miljöpåverkan.


Företaget ska en gång om året, eller då andra skäl finns, se över och revidera miljöpolicyn utefter utveckling och nya krav inom miljöarbete.

Uppdaterad 2 Februari 2016

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu