Drog Policy - .: BudTaxi - När Brått Lönar Sig :.

Go to content

Main menu:

Drog Policy

Företaget

DROGPOLICYIngemar Berglund Taxi Knivsta AB strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda eller kunder kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även drogpolicy. Vi har därför fastställt följande drogpolicy för verksamheten:Drogpolicy för Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB


Arbetsledning och chaufförer som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen förstör både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet för våra kunder och övriga medarbetare.
Det är av yttersta vikt att anställda i Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB har en gemensam syn på, och ett gemensamt förhållningssätt till droger i samband med arbete.


Arbete och droger hör inte ihop.


Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB ska vara en drogfri arbetsplats. Det innebär absolut förbud för arbetsledning och chaufförer att vara påverkade av eller bruka droger på arbetsplatsen.
Med droger avses alkohol narkotika och/eller tabletter som påverkar centrala nervsystemet. Drogbruk utanför arbetsplatsen får inte heller påverka effektiviteten, säkerhet och trivseln i arbetet.
En person som missbrukar droger klarar inte alltid att ta sig ur sitt missbruk på egen hand. Han/hon kan behöva hjälp. Viktigt att komma ihåg är dock att drogmissbrukaren har ett eget ansvar att ändra på sitt missbruk.


Drogpåverkad avvisas.


Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB är skyldig att avisa den som är drogpåverkad från arbetsplatsen. Detsamma gäller anställd som är bakfull.
Ingemar Berglund Taxi Knivsta AB ska hålla berörd facklig organisation informerad om de åtgärder som vidtas för en anställd med missbruksproblem.
För den som avisas från arbetet på grund av drogpåverkan utgår ingen lön eller sjukersättning.
Arbetsgivaren kan begära sjukintyg från första dagen. En anställd som missbrukar och som inte ställer upp på rehabilitering kan sägs upp.


Documentation.

Drogföreteelser ska dokumenteras på samma sätt som andra tjänsteförseelser.
Uppdaterad 2 Februari 2016

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu